مسابقات قهرمانی پائیزه هانترفیلدتارگت کلاس استاندارد 16 ژول- مورخ 28 آبان ماه 1400 در تهران توسط انجمن تیراندازی IRBFA – سداد اسپورت و با حمایت شرکت صنایع غذایی موجان برگذار شد.

این دوره از مسابقات زیر نظر و با قوانین سازمان جهانی هانترفیلدتارکت در کلاس آزاد (16 ژول) در تهران با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و … برگزار گردید که نتایج آن در رنکینگ انتخابی مسابقات جهانی سال 2022 نیزمنظور میگردد.

با نظر کمیته برگزاری، آقای دکتر مهرداد خدابنده بعنوان مرد اخلاق و برنده کاپ اخلاق این دوره از مسابقات برکزیده شدند.

همچنین جهت حمایت از استعدادها و نوجوانان، از طرف مدیر عامل صنایع غذایی موجان آقای مهندس سروش سردشتی به نوجوان حاضر در این دوره مسابقات آقای امیرعلی داوودی بعنوان استعداد نوجوان مبلغ 30.000.0000 ریال جایزه نقدی تعلق گرفت و نشان مسابقات 2018 نیز از طرف رئیس انجمن آقای دکتر هومن دانشور به ایشان اهدا شد.

در تیم بانوان هم به ترتیب خانم حنانه رضائی – خانم مهرنوش زارعی – خانم نیلوفر مقدم مقام اول تا سوم را بخود اختصاص دادند.

نفرات برتر این دوره از مسابقات در کلاس آزاد به ترتیب عبارتند از آقایان: محمد رضا آشتیانی مقام اول – صفا بیات مقام دوم – محمد حسینی مقام سوم

نفرات برتر این دوره از مسابقات
نفرات برتر کلاس بانوان در این دوره از مسابقات
امیر علی داوودی استعداد نوجوان حاضر در این دوره از مسابقات