در حال تکمیل

در این بخش برخی از ابزارهای محاسباتی که در رشته تیراندازی مفید و کاربردی هستند معرفی و در اختیار علاقمندان قرار داده شده اند. توضیح اینکه برخی از این ابزار ها برای سهولت استفاده بصورت آنلاین ارائه سرویس می نمایند و جهت حفظ مالکیت معنوی مستقیما به سایت مربوطه لینک داده شده اند.