این دوره از مسابقات بدلیل محدودیتهای ابلاغی ستاد کرونا و همزمانی با مسابقات تیراندازی فدراسیون که جدیدا برنامه آن اعلام شده به تعویق افتاد و تاریخ جدید از طریق همین صفخه و کانال انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.