عموم فعالین و علاقمندان به رشته های اهداف میدانی، جهت عضویت و همکاری با انجمن IRBFA میتوانند فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایند.

عضویت در انجمن

فرم درخواست عضویت و همکاری با انجمن