previous arrow
next arrow
Slider

انجمن بنچ رست و فیلدتارگت ایران IRBFA انجمنی مردم نهاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با هدف توسعه و پیشرفت ورزش دینی و مهینی تیراندازی با تمرکز بیشتر بر رشته های جدید و جذاب اهداف میدانی ازجمله هانترفیلدتارگت، بنچ رست ، فیلدتارگت، اسپیدسیلوئت و … فعالیت میکند.

این انجمن توسط آقای دانشور بنیانگذاری و تاسیس شده، فعالیتهای انجمن در خصوص رشته های بنچ رست و فیلدتارگت از سال 92 با معرفی این رشته ها و ترجمه مقالات و قوانین و برخی مطالب مرتبط شروع شد و پس از آن بصورت ساختار یافته و با نام فعلی ، اولین مسابقه رسمی انجمن که فصل جدیدی از فعالیت آن را رقم می زد در 16 مهرماه 1394 در تهران – باشگاه تیراندازی مهام با عنوان اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور بنچ رست بادی برگزار گردید.

پس از آن انجمن IRBFA اولین مسابقات فیلدتارگت کشور را در تاریخ 3 دیماه همان سال در تهران برگزار نمود.

فعالیتهای این انجمن در زمینه های گوناگون در جهت توسعه ورزش تیراندازی علی الخصوص رشته های تیراندازی اهداف میدانی تا کنون ادامه دارد، از اهم فعالیتهای موسس انجمن IRBFA جهت صیانت و توسعه این ورزشها میتوان موارد زیر را نام برد:

1- ترجمه قوانین بنچ رست بادی بطور کامل و ارائه رایگان آن جهت استفاده تیراندازان

2- برگزاری اولین مسابقه فیلدتارگت کشور و ترجمه قوانین آن برای اولین بار در کشور

3- تاسیس اولین کمیته رشته های اهداف میدانی در کشور

4- برگزاری اولین دوره آموزش تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت در کشور با همکاری هیات تیراندازی استان تهران

5- برگزاری اولین دوره مسابقات بنچ رست ریمفایر کشور

6- معرفی رشته جذاب هانترفیلدتارگت – ترجمه قوانین آن و برگزاری مسابقات این رشته برای اولین بار درکشور

7- برگزاری اولین دوره مسابقات اسپید سیلوئت کشور

8- عقد تفاهم نامه همکاری با همتای کشور ترکیه برای اولین بار در کشور

9- دعوت و میزبانی تیراندازان خارجی (از کشور ترکیه ) در مسابقات بنچ رست برای اولین بار در کشور

10- بنیانگذاری فدراسیون آسیایی این رشته ها با همکاری همتای ترک

و بسیاری از فعالیتها موثر در توسعه این ورزشها که در صفحه فعالیتهای انجمن ارائه شده.