previous arrow
next arrow
Slider

انجمن بنچ رست و فیلدتارگت ایران IRBFA انجمنی مردم نهاد ، غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با هدف توسعه و پیشرفت ورزش دینی و مهینی تیراندازی با تمرکز بیشتر بر رشته های جدید و جذاب اهداف میدانی ازجمله هانترفیلدتارگت، بنچ رست ، فیلدتارگت، اسپیدسیلوئت و … فعالیت میکند.

این انجمن توسط آقای دانشور بنیانگذاری و تاسیس شده، فعالیتهای انجمن در خصوص رشته های بنچ رست و فیلدتارگت از سال 92 با معرفی این رشته ها و ترجمه مقالات و قوانین و برخی مطالب مرتبط شروع شد و پس از آن بصورت ساختار یافته و با نام فعلی ، اولین مسابقه رسمی انجمن که فصل جدیدی از فعالیت آن را رقم می زد در 16 مهرماه 1394 در تهران – باشگاه تیراندازی مهام با عنوان اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور بنچ رست بادی برگزار گردید.

پس از آن انجمن IRBFA اولین مسابقات فیلدتارگت کشور را در تاریخ 3 دیماه همان سال در تهران برگزار نمود.

فعالیتهای انجمن در زمینه های گوناگون در جهت توسعه ورزش تیراندازی علی الخصوص رشته های تیراندازی اهداف میدانی با عضویت در فدراسیونهای جهانی و همکاری با دیگر انجمنهای ورزش خارجی تا کنون ادامه دارد، از اهم فعالیتهای موسس انجمن IRBFA جهت صیانت و توسعه این ورزشها میتوان موارد زیر را نام برد:

1- ترجمه قوانین بنچ رست بادی بطور کامل و ارائه رایگان آن جهت استفاده تیراندازان

2- برگزاری اولین مسابقه فیلدتارگت کشور و ترجمه قوانین آن برای اولین بار در کشور

3- تاسیس اولین کمیته رشته های اهداف میدانی در کشور (در هیات تیراندازی استان تهران)

4- برگزاری اولین دوره آموزش تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت در کشور با همکاری هیات تیراندازی استان تهران

5- برگزاری اولین دوره مسابقات بنچ رست ریمفایر کشور

6- معرفی رشته جذاب هانترفیلدتارگت – ترجمه قوانین آن و برگزاری مسابقات این رشته برای اولین بار درکشور

7- برگزاری اولین دوره مسابقات اسپید سیلوئت کشور

8- عقد تفاهم نامه همکاری با همتای کشور ترکیه برای اولین بار در کشور

9- دعوت و میزبانی تیراندازان خارجی (از کشور ترکیه ) در مسابقات بنچ رست برای اولین بار در کشور

10- بنیانگذاری فدراسیون آسیایی این رشته ها با همکاری همتای ترک

11- برگزاری اولین دوره مسابقات گلوله زنی F-Class در کشور

و بسیاری از فعالیتها موثر در توسعه این ورزشها که در صفحه فعالیتهای انجمن ارائه شده.